Aktuálně ze vzdělávání Praha 16

Jak podpořit nadané děti?

MAP III. Praha 16 Vás zve na besedu s paní Ranátou Faltýnovou (psycholog) a Denisou Červinkovou (speciální pedagog), kde se budeme věnovat možnostem podpory nadaných žáků v prostředí rodiny, MŠ i ZŠ.

Jak připravit dítě na školu? Zveme rodiče na besedu s odborníky...

Chcete se dozvědět, jak připravit dítě na nástup do školy. Podle jakých kritérií lze hodnotit, zda je dítě na školu zralé a připravené? Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Praha 16 zve rodiče předškoláků a pedagogy MŠ na besedu s odborníky.

Studijní skupina „Reclaiming Our Students“ / „Získáváme zpět naše žáky“

Ve spolupráci s Rodičovství hrou nabízíme pedagogům a dalším osobám působícím ve vždělávání možnost se zapojit do studijní skupiny ke knize Reclaiming Our student - Získáváme zět naše žáky, která startuje 24.10.2022.

Projekt Podporujeme šikovnost - mentoring v polytechnické výchově pro pedagogy Prahy 16 startuje!

Projekt Podporujeme šikovnost pořádá MAP II Praha 16 ve spolupráci se ZŠ Lipence a lektorem dalšího vzdělávání pedagogů Romanem Andresem ve školním roce 2022-2023. Projekt je zaměřený na rozvoj polytechnické výchovy v pojetí, které klade důraz na „šikovnost rukou i myšlení“.

MAP III. Praha 16 – MAP pokračuje!

Projektová žádost je schválená a ze strany MŠMT byl dne 21. června vydán Právní akt s příspěvkem dotace až 1 759 196,32 Kč. Realizace je naplánována od srpna 2022 do listopadu 2023.

Kým budu? Profesní poradenství v ZŠ Radotín

V pátek 27. 5. 2022 se po dvou zrušených termínech uskutečnila v ZŠ Radotín akce pro žáky osmých tříd Kým budu? s cílem zprostředkovat studentům setkání se zástupci zaměstnavatelů a odborníků z praxe.

Rok českých písniček aneb učíme se česky, hezky , vesele a rychle

Projekt MAP II. Praha 16 podpořil vznik edukativního hudebně-divadelního představení pro děti. 17.5.2022 se uskutečnila premiéra představení v Radotíně pro děti z adaptačních skupin a radotínské mateřské školky. Další představení pro školy a školky Prahy 16 proběhne 13.6.2022.

Akreditovaná workshopy TVOŘIVÉ HRY pro MŠ - ZDARMA

Zveme kolegyně a kolegy z MŠ workshopy Tvořivé hry v rámci projektu iKAP 2 - Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství.

Podporujeme vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Workshopy pro žáky devátých tříd ZŠ Radotín.

Žáci devátých tříd Základní školy Radotín dnes absolvovali workshopy na téma financí, kterými je provedla Veronika Kalátová – zakladatelka a lektorka projektu Finanční zralost. https://financnizralost.cz/.

Zajímá Vás vzdělávání a chcete mít přehled o akcích na Praze 16?

Registrujte se k odběru pozvánek z MAP II. Praha 16