Jak připravit dítě na školu? Zveme rodiče na besedu s odborníky...

Chcete se dozvědět, jak připravit dítě na nástup do školy. Podle jakých kritérií lze hodnotit, zda je dítě na školu zralé a připravené?

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Praha 16 zve rodiče předškoláků a pedagogy MŠ na besedu s odborníky.
Cílem setkání je seznámit rodiče s možnými vhodnými strategiemi, vyzkoušenými osvědčenými prostředky, jak dítě připravit na budoucí školní zátěž.
Rodič bude seznámen se základními stavebními kameny, na kterých budoucí školní úspěch stojí i s možnostmi, jak je dětem zprostředkovat a přiblížit.
Budou představeny praktické ukázky, jak procvičovat a rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, prostorovou orientaci, početní představy a myšlení i řeč.


Tématem nás provedou:
Mgr. Denisa Červinková, speciální pedagog a
PhDr. Renáta Faltýnová, psycholog,