Kým budu? Profesní poradenství v ZŠ Radotín

V pátek 27. 5. 2022 se po dvou zrušených termínech uskutečnila v ZŠ Radotín akce pro žáky osmých tříd Kým budu? s cílem zprostředkovat studentům setkání se zástupci zaměstnavatelů a odborníků z praxe. Tato akce se uskutečnila pod záštitou projektu MAP II. Praha 16 a odborná lektorká část byla zajištěna paní Andreaou Csirke a projektem Kým, čím být?

Akce se uskutečnila v aule Základní školy Radotín. Program byl zahájen v 11 hodin a to seminářem na téma O čem přemýšlet při rozhodování o své budoucí profesi. Lektorka přítomným žákům přinesla podněty, jak nahlížet na oblasti našich zájmů, výsledků ve škole atd. Důležitým bodem byly doporučení, jak přistupovat k plánu přípravy na přijímací řízení na střední školu. 

Druhá část patřila řízené diskusi, které se účastnili čtyři zástupci zaměstnavatelů, zkušených odborníků, kteří již prošli dlouhou a zajímavou profesní cestou. Pozvání ke společnému stolu přijali: Tereza Ondroušková, hlavní manažerka oddělení účetnictví a daní společnosti Raiffeiesenbank a.s., Veronika Kalátová, finanční poradkyně, lektorka a zakladatelka projektu Finanční zralost, Lukáš Princ, spolumajitel společnosti Ski and Bike Centrum Radotín a Ladislav Damašek, ředitel závodu Radotn,  Českomoravský cement a.s.

Hosté byly v úvodní části vyzvání, aby stručně pohovořili o své profesi a pak vedli, jaké kompetence jsou pro výkon jejich zaěstanání zásadní. Uvedli také, jak se rovzíjela jejich profesní dráha a co ji v průběhu času determinovalo. Všichni hosté jsou zkušení řečníci a přinesly mnoho zajívajích pohledů a zkušeností. Ač se profese hostů liší, na základech úspěchů v zaměstnání nebo podnikání se shodují: Pro úspěšnou profesní dráhu a spokojenost v zaměstnanání je nutné:

  • neustrnout při neúspěchu
  • stále se učit
  • nebát se výzev
  • ovládat nové technologie
  • umět spolehlivě anglicky a ideálně se domluvit i dalšími cizími jazyky
  • umět komunikovat a navazovat kontakty 

Velice si Vážíme účasti jak paní lektorky, tak i našich hostů. I přes svůj nabitý pracovní program mají všichni zájem o práci se studenty a považují za důležité, aby se výuka propojovala s praxí. Věříme, že tato akce byla prvním krůčkem k dalším podobným projektům na podporu kariérového poradenství v našich školách. 

Za tým MAP II. Praha 16, Iva Houserová