MAP III. Praha 16 – MAP pokračuje!

Projektová žádost je schválená a ze strany MŠMT byl dne 21. června vydán Právní akt s příspěvkem dotace až 1 759 196,32 Kč. Realizace je naplánována od srpna 2022 do listopadu 2023.

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce na území správního obvodu Praha 16.

Co bude náplní projektu a které školy se do projektu zapojily naleznete v přiložených dokumentech tohoto článku. Detailní informace a pravidla z MŠMT naleznete zde: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi.htm Těšíme se na pokračující spolupráci!