Růstové skupiny pro žáky základních škol startují na Zbraslavi

Již téměř dva roky trvající společenská situace, způsobená pandemií koronaviru, má dopad nejen na svět dospělých, ale i na fungování dětí a dospívajících. V důsledku uzavírky škol, častého střídání prezenční výuky a karantén může být pro děti obtížné adaptovat se na rychle se měnící životní a sociální situace, orientovat se v nich a přiměřeně fungovat. Dříve pevné
vztahy s kamarády mohou být vlivem častého odloučení narušeny a jistota dítěte v kontaktu se spolužáky a okolním světem se může zmenšovat. Děti se mohou cítit osamělé a přicházet o zdravé sebevědomí. Zvyšuje se riziko, že ve chvíli, kdy budou mít nějaké trápení nebo se stanou objekty či svědky šikany a podobného ohrožujícího chování ze strany jiných dětí nebo dospělých, budou se ostýchat nebo bát svěřit. Možností pomoci dětem je celá řada, kapacita služeb je mnohdy nedostatečná a čekací doby jsou dlouhé. Rozšířenou a efektivní cestou, jak děti podpořit ve vnímání, pojmenovávání a vyjadřování svých emocí a potřeb, je takzvaná růstová skupina. Děti ve skupině nacvičují
navazování a udržování bezpečných vztahů s vrstevníky, sdílejí své “trable”, s nimiž se obávají svěřit dospělým. Pravidelně se v ní setkávají děti podobného věku pod vedením psychologů či psychoterapeutů a trénují se v sociálních dovednostech. Dětem, které trápí nízké sebevědomí, může skupina pomoci se zdravým prosazováním se v kolektivu, zvyšováním odolnosti a porozumění sociálním situacím. To vše prostřednictvím her, které děti baví a přitom je rozvíjejí.

Jedna z takových skupin bude v březnu otevřena ve spolupráci spolku Pexeso, ZŠ Vladislava Vančury, Praha-Zbraslav, a MAP II. Praha 16 i dětem 2. a 3. tříd. Bude zaměřena především na rozvoj jejich sociálních dovedností v oblasti vztahů s vrstevníky. V září roku 2022 se v Pexesu plánuje otevření skupin pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol.

Aktuální informace jsou zveřejňovány na webových stránkách ZŠ, Pexesa a MAP II. Praha 16.

Za Pexeso, Mgr. et Mgr. Anna Kudláková, DiS. a Mgr. Kateřina Hejnová, PhD.