Studijní skupina „Reclaiming Our Students“ / „Získáváme zpět naše žáky“

Ve spolupráci s  Rodičovství hrou nabízíme pedagogům a dalším osobám působícím ve vždělávání možnost se zapojit do studijní skupiny ke knize Reclaiming Our student - Získáváme zpět naše žáky, která startuje 24.10.2022. 

“Získáváme zpět naše žáky: Proč jsou děti úzkostnější, agresivnější a obrněnější než kdy jindy – a co s tím můžeme dělat” (vydáno v dubnu 2020) je povinná četba pro učitele, kteří chtějí nejen porozumět a překonat každodenní výzvy, ale také se znovu angažovat jako vychovatelé.

Kniha zatím do češtiny přeložena nebyla, takže ji budeme číst v angličtině. Ale mluvit o ní budeme česky  Budeme ji číst současně s ostatními členy skupiny po dobu 6 měsíců počínaje říjnem 2022 a každý měsíc se budeme scházet online, abychom si shrnuli přečtené, dodali další informace a mohli se věnovat otázkám a odpovědím, diskuzi a sdílení. 1.5 – 2 hodinové schůzky se budou konat ve večerních hodinách v 18:00. Jde o 7 online setkání. Každé setkání bude nahráváno a bude posléze členům skupiny k dispozici několik týdnů po daném setkání.

Termíny setkání :
24.10.22, 28.11.22, 23.1.23, 27.2.23, 27.3.23, 24.4.23, 22.5.23

Pro pedagogy ZŠ a MŠ Prahy 16 je účast ve skupině na základě registrace zdarma.