MAP II. Praha 16 Vás zve ...

Beseda pro rodiče - Jak na adaptaci dětí v MŠ

Beseda pro rodiče - Jak na adaptaci dětí v MŠ

MAP III. Praha 16 pokračuje a nezapomínáme ani na naše rodiče. Zveme Vás na první ze série besed s psycholožkou PhDr. Renátou Faltýnovou a speciální pedagožkou Mgr. Denisou Červinkovou. Téma je aktuální pro začátek nového školního roku - Jak dětem usnadnit adaptaci na nástup do mateřské školy? Registrace na mailu: mappraha16@gmail.com

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni – aneb nebojme se hudebky

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni – aneb nebojme se hudebky

Místní akční plán pro vzdělávání na Praze 16 zve pedagogy základních škol na zážitkový seminář, který otevírá nové pohledy na výuku hudební výchovy.

Zajímá Vás vzdělávání a chcete mít přehled o akcích na Praze 16?

Registrujte se k odběru pozvánek z MAP II. Praha 16