O projektu MAP II. Praha 16

Projekt MAP II. Praha 16 plynule navazuje na realizaci a výsledky projektu MAP Praha 16. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v oblasti předškolního a základního vzdělávání.

Realizace projektu je založena na komunitním plánování, to znamená vytvoření uceleného a funkčního systému komunikace zapojením všech aktérů ovlivňující vzdělávání na Praze 16. Realizace MAP II. představuje společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Zapojeny jsou tyto městské části správního obvodu Praha 16: Městská část Praha 16, Městská část Praha - Lipence, Městská část Praha - Lochkov, Městská část Praha - Velká Chuchle, Městská část Praha - Zbraslav.

Výstupy projektu

Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP II. Praha 16. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP II. a odráží reprezentativnost z pohledu vzdělávání v daném území. Řídící výbor má celkem 9 členů, kteří zároveň tvoří zástupce dle povinného složení řídícího výboru.

Organizační struktura projektu MAP II. Praha 16

Složení řídícího výboru

 
 Zástupce/člen řídícího výboru   Jméno zástupce   Funkce 
 Realizátor projektu, zástupce zřizovatelů škol   Mgr. Miroslav Knotek   Místostarosta Městské části Praha 16 
 Zástupce vedení škol a učitelů,
 zástupce školních družin a školních klubů 
 Mgr. Zdeněk Stříhavka   Pedagog Základní školy Praha - Radotín 
 Zástupce zřizovatelů škol   Mgr. Zuzana Wildová   Radní, zastupitelka a členka školské komise
 Městské části Praha - Zbraslav 
 Zástupce RT MAP, zástupce rodičů   Kateřina Valínová, DiS.  Vedoucí Odboru ekonomického 
 Úřadu městské části Praha 16
 Zástupce KAP  Mgr. Bc. Filip Kuchař   Odbor školství, mládeže a sportu MHMP,
 vedoucí oddělení koncepce a projektů
 Zástupce základních uměleckých škol,
 zástupce neformálního vzdělávání 
 Mgr. Karel Nedoma  Ředitel ZUŠ Zbraslav
 Zástupce Centra podpory projektu SRP, NPI ČR  Jiří Dušek  Konzultant MAP II, SRP, NPI ČR
 Zástupce vedení škol   Mgr. Jitka Krůtová  Ředitelka Základní školy Praha - Lipence 
 Zástupce vedení škol   Bc. Lenka Korejčíková  Zástupce ředitelky
 Mateřská škola Košík Zbraslav

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou založeny především na vzájemném předávání zkušeností a diskusi. Jedná se o ustálená seskupení aktérů vybraných z cílových skupin, která pracují formou pravidelných setkání. 

Realizační tým

 Pozice   Jméno zástupce   Tým 
 Hlavní projektový manažer   Bc. Lucie Albrechtová   Realizační 
 Finanční manažer   Ing. Ondřej Čemus   Realizační 
 Administrativní pracovník   Gabriela Chvátalová  Realizační
 Administrativní pracovník  Bc. Iveta Krejčí  Realizační 
 Administrativní pracovník  Jana Hejrová, DiS.  Realizační
 Administrativní pracovník  Bc. Petra Mrázková  Realizační
 Metodik MAP  Ing. Jana Holanová  Odborný
 Koordinátor spolupráce/implementace   Ing. Iva Houserová  Odbo

Podpora plánování při školách - členové týmu
 

Nedílnou součástí realizace projektu MAP II. je stanovení priorit a potřeb jednotlivých zapojených škol. Do realizačního týmu projektu je za tímto účelem zvolen vždy jeden zástupce ze zapojených škol, který zodpovídá za interní komunikaci v rámci pedagogického sboru a vedení školy. Výsledkem činnosti členů týmu pro podporu plánování při školách je vypracovat popis potřeb škol, který bude předán realizačnímu týmu MAP II. Praha 16 s cílem přenést potřeby jednotlivých škol do plánu v území MAP.
 

Zajímá Vás vzdělávání a chcete mít přehled o akcích na Praze 16?

Registrujte se k odběru pozvánek z MAP II. Praha 16