Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Praha 16 zve

Na školení pro pedagogy ZŠ na zážitkový seminář

Hudební výchova tvořivě na 1. stupni – aneb nebojme se hudebky

Lektor: Jakub Kacar, https://www.kacarkuba.com/home

Kdy: 26. 9. 2022 od 12:30, místo konání bude upřesněno

Více o semináři:

Zážitkový seminář předkládá praxí ověřený, praktický soubor činností a postupů vhodných pro zařazení do vlastní výuky HV na 1. stupni. Je vhodný pro učitele vyučující HV na I. stupni ZŠ, kteří hledají náměty do HV a chtějí svou výuku zatraktivnit a společně si ji s dětmi užít.  Obsahem kurzu budou konkrétní náměty, které rozvíjejí vokální, instrumentální a pohybové dovednosti. Dále nás čekají poslechové činnosti a metodické postupy při hře na tělo, orff. nástroje či hru na boomwhackers.

V rámci semináře se účastníci seznámí s možnostmi, jak zakomponovat hudební aktivity do ostatních předmětů, což může dopomoci k udržení pozornosti žáků a pestrosti výuky. Kurz je vhodný pro zkušené i začínající učitele i ty, kteří svůj vztah k hudební výchově hledají. Celý seminář je veden s respektem k práci učitele na prvním stupni a neklade vysoké nároky na hudebně teoretické znalosti účastníka. Jedním z cílů bude odbourání přehnaného respektu z hudebních činností a nabídnout jednoduchá řešení.